Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 26. októbra 2017 - Štrasburg

17. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. októbra 2017)

výbor CONT

- Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (2017/2216(INI))

výbor CULT

- Modernizácia vzdelávania v EÚ (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor REGI

- Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (2017/2225(INI))
(stanovisko: CONT)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. októbra 2017)

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. októbra 2017)

výbor CULT

- Modernizácia vzdelávania v EÚ (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 216 ods. 8 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2016, článok 216 ods. 7 rokovacieho poriadku (2017/2222(INI))

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Situácia v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017) (2017/2131(INL))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, AFCO, CULT

výbor IMCO

- Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: IMCO, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia