Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2017 - Strasbourg

17. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 oktober 2017)

CONT-utskottet

- Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2017/2216(INI))

CULT-utskottet

- Modernisering av utbildningen i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (2017/2226(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

REGI-utskottet

- Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (2017/2225(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 oktober 2017)

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (2017/2226(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

CULT-utskottet

- Modernisering av utbildningen i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL
(artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 216.8 i arbetsordningen)

PETI-utskottet

- Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2016, artikel 216.7 i arbetsordningen (2017/2222(INI))

Hänvisningar till utskott

FEMM-utskottet

- Situationen i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017) (2017/2131(INL))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM, AFCO, CULT

IMCO-utskottet

- Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy