Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 (ανακοίνωση των νικητών)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  10.2.Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.3.Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις ***I (ψηφοφορία)
  10.4.Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  10.5.•Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)
  10.6.Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.7.Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)
  10.8.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (ψηφοφορία)
  10.9.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (ψηφοφορία)
  10.10.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνόδου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (125 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1765 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (110 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1879 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου