Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 26. oktoober 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 (arutelu)
 7.Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Sahharovi auhind 2017 (laureaatide väljakuulutamine)
 10.Hääletused
  10.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
  10.2.Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.3.Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik ***I (hääletus)
  10.4.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded ***I (hääletus)
  10.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus
  10.6.Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis (hääletus)
  10.7.Euroala majanduspoliitika (hääletus)
  10.8.Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga (hääletus)
  10.9.Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga (hääletus)
  10.10.ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Hääletustulemused (112 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1765 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (37 kb) Nimelise hääletuse tulemused (104 kb) 
 
Protokoll (244 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (541 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1711 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika