Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (keskustelu)
 7.Ympäristövastuudirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Saharov-palkinto 2017 (palkituista ilmoittaminen)
 10.Äänestykset
  
10.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
  
10.2.Ympäristövastuudirektiivin soveltaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.3.Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ***I (äänestys)
  
10.4.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ***I (äänestys)
  
10.5.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus
  
10.6.Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (äänestys)
  
10.7.Euroalueen talouspolitiikka (äänestys)
  
10.8.Neuvotteluvaltuutus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (äänestys)
  
10.9.Neuvotteluvaltuutus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (äänestys)
  
10.10.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 16.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 17.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (162 kb) Läsnäololista (57 kb) Äänestysten tulokset (113 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1765 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (36 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (107 kb) 
 
Pöytäkirja (247 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (553 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1803 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö