Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.De controle op de toepassing van het EU-recht 2015 (debat)
 7.Tenuitvoerlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Sacharovprijs 2017 (aankondiging van de winnaars)
 10.Stemmingen
  
10.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  
10.2.Tenuitvoerlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I (stemming)
  
10.4.Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I (stemming)
  
10.5.De eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegeven in elektronische communicatie en intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)
  
10.6.De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (stemming)
  
10.7.Het economisch beleid van de eurozone (stemming)
  
10.8.Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië (stemming)
  
10.9.Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland (stemming)
  
10.10.De controle op de toepassing van het EU-recht 2015 (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (160 kb) Presentielijst (57 kb) Stemmingsuitslagen (97 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1765 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (37 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (104 kb) 
 
Notulen (259 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (560 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1802 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid