Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 26. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Spremljanje uporabe prava EU v letu 2015 (razprava)
 7.Izvajanje direktive o okoljski odgovornosti (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Nagrada Saharova 2017 (razglasitev dobitnikov nagrade)
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  
10.2.Izvajanje direktive o okoljski odgovornosti (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ***I (glasovanje)
  
10.4.Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja ***I (glasovanje)
  
10.5.Spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitev Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)
  
10.6.Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (glasovanje)
  
10.7.Ekonomske politike euroobmočja (glasovanje)
  
10.8.Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo (glasovanje)
  
10.9.Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (glasovanje)
  
10.10.Spremljanje uporabe prava EU v letu 2015 (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 16.Večje interpelacije (razprava)
 17.Sklepi o določenih dokumentih
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (158 kb) Seznam navzočih (57 kb) Izidi glasovanj (111 kb) Izid poimenskega glasovanja (1765 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (49 kb) Izid poimenskega glasovanja (106 kb) 
 
Zapisnik (247 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izidi glasovanj (543 kb) Izid poimenskega glasovanja (1803 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov