Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015 (debatt)
 7.Genomförande av miljöansvarsdirektivet (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Sacharovpriset 2017 (tillkännagivande av pristagare)
 10.Omröstning
  
10.1.Val av en vice talman för Europaparlamentet (omröstning)
  
10.2.Genomförande av miljöansvarsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar ***I (omröstning)
  
10.4.Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ***I (omröstning)
  
10.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation
  
10.6.Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (omröstning)
  
10.7.Den ekonomiska politiken i euroområdet (omröstning)
  
10.8.Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien (omröstning)
  
10.9.Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland (omröstning)
  
10.10.Kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015 (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 16.Större interpellationer (debatt)
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (162 kb) Närvarolista (57 kb) Omröstningsresultat (111 kb) Omröstningar med namnupprop (1765 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (36 kb) Omröstningar med namnupprop (105 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (553 kb) Omröstningar med namnupprop (1804 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy