Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 80k
Čtvrtek, 26. října 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Kontrola uplatňování práva EU (2015) (rozprava)
 7.Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Sacharovova cena 2017 (oznámení laureátů)
 10.Hlasování
  
10.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  
10.2.Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ***I (hlasování)
  
10.4.Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (hlasování)
  
10.5.Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace)
  
10.6.Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (hlasování)
  
10.7.Hospodářská politika eurozóny (hlasování)
  
10.8.Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií (hlasování)
  
10.9.Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem (hlasování)
  
10.10.Kontrola uplatňování práva EU (2015) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Postoj Rady v 1. čtení
 16.Závažné interpelace (rozprava)
 17.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 18.Předání textů přijatých během zasedání
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/005 FI/Retail (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Přezkum rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, CULT, EMPL

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ohrožení svobody projevu ze strany Komise (B8-0537/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o vytvoření přeshraničních zásahových jednotek požární ochrany EU (B8-0563/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

REGI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o evropském systému řízení železničního provozu (ERTMS) (B8-0564/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN


3. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 23. října 2017

Claudio Bertoni (č. 0882/2017); (*) (č. 0883/2017); Hans Bosbach (č. 0884/2017); Dirk Fischer (č. 0885/2017); Laia del Barrio (č. 0886/2017); (*) (č. 0887/2017); (*) (č. 0888/2017); Debora Greco (č.0889/2017); Flavio Miccono (č. 0890/2017); (*) (č. 0891/2017); (*) (č. 0892/2017); (*) (č. 0893/2017); (*) (č. 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (č. 0895/2017); (*) (č. 0896/2017); (*) (č. 0897/2017); (*) (č. 0898/2017); Jordi Royo Mata (č. 0899/2017); Maria Massó Duxans (č. 0900/2017); (*) (č. 0901/2017); (*) (č. 0902/2017); (*) (č. 0903/2017); (*) (č. 0904/2017); (*) (č. 0905/2017); Patricia Graham (č. 0906/2017); (*) (č. 0907/2017); Clara Gutman (č. 0908/2017); (*) (č. 0909/2017); (*) (č. 0910/2017); (*) (č. 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (č. 0912/2017); (*) (č. 0913/2017); Christian Clemente (č. 0914/2017); (*) (č. 0915/2017); Marco Arietti (č. 0916/2017); (*) (č. 0917/2017); (*) (č. 0918/2017); (*) (č. 0919/2017); Pietro Varlese (č. 0920/2017); (*) (č. 0921/2017); Cristian Bereanu (č. 0922/2017); (*) (č. 0923/2017); Fadel Galal (č. 0924/2017); Bruno Terriou (č. 0925/2017); María Pilar Guillamón (č. 0926/2017); (*) (č. 0927/2017); Aurelio Rosini (č. 0928/2017); Albert Cardona (č. 0929/2017); (*) (č. 0930/2017); Pietro Varlese (č. 0931/2017); Pietro Varlese (č. 0932/2017); (*) (č. 0933/2017); (*) (č. 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (č. 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (č. 0936/2017); (*) (č. 0937/2017); Karine Bachelier (č. 0938/2017); (*) (č. 0939/2017); (*) (č. 0940/2017); (*) (č. 0941/2017); (*) (č. 0942/2017); (*) (č. 0943/2017); (*) (č. 0944/2017); Maya Manolova (č. 0945/2017); Domenico Sanino (č. 0946/2017); Julia Baines (č. 0947/2017); (*) (č. 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (č. 0949/2017); (*) (č. 0950/2017); (*) (č. 0951/2017); (*) (č. 0952/2017); (*) (č. 0953/2017); (*) (č. 0954/2017); Wolfgang Gerber (č. 0955/2017); (*) (č. 0956/2017); Apostolos Pappas (č. 0957/2017); Fotios Mandanas (č. 0958/2017); Roderich Weissenfels (č. 0959/2017); (*) (č. 0960/2017); (*) (č. 0961/2017); (*) (č. 0962/2017); (*) (č. 0963/2017).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Předseda zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu dne 23. října 2017 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o klasifikaci vzletových a přistávacích drah (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - lhůta: 23. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - lhůta: 23. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - lhůta: 7. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - lhůta: 13. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - lhůta: 19. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro sloučeniny rtuti v některých produktech a na jejich povrchu (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - lhůta: 13. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor a lufenuron v některých produktech a na jejich povrchu (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - lhůta: 18. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1011 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o stanovení podmínek pro posouzení dopadu ukončení poskytování stávající referenční hodnoty nebo změny stávající referenční hodnoty (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 3. října 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky, jež musí splňovat schémata platebních karet a zpracovatelé, aby se zajistilo uplatňování požadavků na nezávislost z hlediska účetnictví, organizace a rozhodovacích procesů (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. října 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha IIIb nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro limit podstatnosti úvěrového závazku po splatnosti (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 19. října 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu částek poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise, a opravuje uvedené nařízení v přenesené pravomoci (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2017

předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I, II, VI, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. října 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. října 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. září 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: INTA

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. září 2017
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro ujednání o nepřímém clearingu (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. září 2017
předáno příslušnému výboru: ECON


6. Kontrola uplatňování práva EU (2015) (rozprava)

Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015) [2017/2011(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Kostas Chrysogonos uvedl zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Kazimierz Michał Ujazdowski (zpravodaj výboru AFCO), Cecilia Wikström (zpravodajka výboru PETI), Daniel Buda za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides, António Marinho e Pinto a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Kostas Chrysogonos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 26.10.2017.


7. Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (rozprava)

Zpráva k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí [2016/2251(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Laura Ferrara uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Benedek Jávor (zpravodaj výboru ENVI), Jytte Guteland za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai a Jean-Paul Denanot.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Laura Ferrara.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 26.10.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:40.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:05.


9. Sacharovova cena 2017 (oznámení laureátů)

Předseda oznámil, že Konference předsedů rozhodla udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici ve Venezuele: Národnímu shromáždění zastoupenému jeho předsedou Juliem Borgesem a všem politickým vězňům, jejichž jména oznámilo Venezuelské trestněprávní fórum ( Foro Penal Venezolano) a které zastupují Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González.

Předání ceny proběhne na letošním prosincovém dílčím zasedání ve Štrasburku.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)

Předseda oznámil, že obdržel nominaci Heidi Hautalové.

Vzhledem k tomu, že Heidi Hautalová je jedinou kandidátkou, předseda shromáždění navrhl, aby byla v souladu s čl. 15 odst. 1 jednacího řádu zvolena aklamací.

Předseda prohlásil, že Heidi Hautalová byla zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu a poblahopřál jí k jejímu zvolení.

V souladu s čl. 20 odst. 1 jednacího řádu zaujímá nově zvolená předsedkyně pořadí Ulrike Lunacekové v dané hierarchii.

Vystoupení

Knut Fleckenstein k volbě ostatních místopředsedů, jejichž funkce se uvolnily.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


10.2. Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí [2016/2251(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0414)


10.3. Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0387/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0415)


10.4. Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0416)


10.5. Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním Birgit Sippel a po hlasování Marju Lauristin (zpravodajka) a Petri Sarvamaa.


10.6. Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 a B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0576/2017

(nahrazující B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 a B8-0582/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE;

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster za skupinu S&D;

—   Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL;

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE;

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0417)

(Návrh usnesení B8-0581/2017 se nebere v potaz.)


10.7. Hospodářská politika eurozóny (hlasování)

Zpráva o hospodářských politikách eurozóny [2017/2114(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFDD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor ECON)

přijat (P8_TA(2017)0418)


10.8. Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií (hlasování)

Zpráva o doporučení Radě týkajícím se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Austrálií [2017/2192(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0419)


10.9. Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem (hlasování)

Zpráva o doporučení Radě týkajícím se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Novým Zélandem [2017/2193(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0420)


10.10. Kontrola uplatňování práva EU (2015) (hlasování)

Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015) [2017/2011(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0421)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:


zpráva Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská a Marek Jurek

zpráva Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins a Angel Dzhambazki

zpráva Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

zpráva Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic a Angel Dzhambazki

zpráva Kostas Chrysogonos - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 12:55.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 15:00.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržela níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD) - (COM(2017)0633))
předáno příslušnému výboru PECH

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 27. října 2017.


16. Závažné interpelace (rozprava)

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou

1. Koordinovaná snaha na úrovni EU, pokud jde o zvýšení proočkovanosti

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000074/2017), kterou pokládají Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi a Joëlle Bergeron za skupinu EFDD Komisi: Koordinovaná snaha na úrovni EU, pokud jde o zvýšení proočkovanosti (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Andrea Cozzolino za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Anna Záborská, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki a Jozo Radoš.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


17. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. října 2017)

výbor CONT

- Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2016 – boj proti podvodům (2017/2216(INI))

výbor CULT

- Modernizace vzdělávání v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor REGI

- Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (2017/2225(INI))
(stanovisko: CONT)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. října 2017)

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor CULT

- Modernizace vzdělávání v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL
(článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 216 odst. 8 jednacího řádu)

výbor PETI

- Zpráva o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2016, čl. 216 odst. 7 jednacího řádu (2017/2222(INI))

Postoupení výborům

výbor FEMM

- Situace v Maďarsku (podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017) (2017/2131(INL))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, AFCO, CULT

výbor IMCO

- Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)


18. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


19. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 13. do 16. listopadu 2017.


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:44.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí