Indeks 
Protokol
PDF 255kWORD 78k
Torsdag den 26. oktober 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (forhandling)
 7.Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Sakharov-prisen 2017 (bekendtgørelse af prisvinderne)
 10.Afstemningstid
  
10.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  
10.2.Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering ***I (afstemning)
  
10.4.Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (afstemning)
  
10.5.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation
  
10.6.Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU (afstemning)
  
10.7.Den økonomiske politik i euroområdet (afstemning)
  
10.8.Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien (afstemning)
  
10.9.Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand (afstemning)
  
10.10.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 16.Større forespørgsler (forhandling)
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland - EGF/2017/005 FI/Retail (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, CULT, EMPL

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de trusler, som Europa-Kommissionen udsætter ytringsfriheden for (B8-0537/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om oprettelse af grænseoverskridende EU-indsatshold for brandslukning (B8-0563/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

REGI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS) (B8-0564/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN


3. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 23. oktober 2017

Claudio Bertoni (nr. 0882/2017); (*) (nr. 0883/2017); Hans Bosbach (nr. 0884/2017); Dirk Fischer (nr. 0885/2017); Laia del Barrio (nr. 0886/2017); (*) (nr. 0887/2017); (*) (nr. 0888/2017); Debora Greco (nr.0889/2017); Flavio Miccono (nr. 0890/2017); (*) (nr. 0891/2017); (*) (nr. 0892/2017); (*) (nr. 0893/2017); (*) (nr. 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (nr. 0895/2017); (*) (nr. 0896/2017); (*) (nr. 0897/2017); (*) (nr. 0898/2017); Jordi Royo Mata (nr. 0899/2017); Maria Massó Duxans (nr. 0900/2017); (*) (nr. 0901/2017); (*) (nr. 0902/2017); (*) (nr. 0903/2017); (*) (nr. 0904/2017); (*) (nr. 0905/2017); Patricia Graham (nr. 0906/2017); (*) (nr. 0907/2017); Clara Gutman (nr. 0908/2017); (*) (nr. 0909/2017); (*) (nr. 0910/2017); (*) (nr. 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (nr. 0912/2017); (*) (nr. 0913/2017); Christian Clemente (nr. 0914/2017); (*) (nr. 0915/2017); Marco Arietti (nr. 0916/2017); (*) (nr. 0917/2017); (*) (nr. 0918/2017); (*) (nr. 0919/2017); Pietro Varlese (nr. 0920/2017); (*) (nr. 0921/2017); Cristian Bereanu (nr. 0922/2017); (*) (nr. 0923/2017); Fadel Galal (nr. 0924/2017); Bruno Terriou (nr. 0925/2017); María Pilar Guillamón (nr. 0926/2017); (*) (nr. 0927/2017); Aurelio Rosini (nr. 0928/2017); Albert Cardona (nr. 0929/2017); (*) (nr. 0930/2017); Pietro Varlese (nr. 0931/2017); Pietro Varlese (nr. 0932/2017); (*) (nr. 0933/2017); (*) (nr. 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (nr. 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (nr. 0936/2017); (*) (nr. 0937/2017); Karine Bachelier (nr. 0938/2017); (*) (nr. 0939/2017); (*) (nr. 0940/2017); (*) (nr. 0941/2017); (*) (nr. 0942/2017); (*) (nr. 0943/2017); (*) (nr. 0944/2017); Maya Manolova (nr. 0945/2017); Domenico Sanino (nr. 0946/2017); Julia Baines (nr. 0947/2017); (*) (nr. 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (nr. 0949/2017); (*) (nr. 0950/2017); (*) (nr. 0951/2017); (*) (nr. 0952/2017); (*) (nr. 0953/2017); (*) (nr. 0954/2017); Wolfgang Gerber (nr. 0955/2017); (*) (nr. 0956/2017); Apostolos Pappas (nr. 0957/2017); Fotios Mandanas (nr. 0958/2017); Roderich Weissenfels (nr. 0959/2017); (*) (nr. 0960/2017); (*) (nr. 0961/2017); (*) (nr. 0962/2017); (*) (nr. 0963/2017).

(*) Navn fortroligt

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 23. oktober 2017 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår klassifikation af landingsbaner (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - frist: 23. januar 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008. (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - frist: 23. januar 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - frist: 7. januar 2018)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af tillæggene til bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - frist: 13. januar 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - frist: 19. december 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af kviksølvforbindelser i eller på visse produkter (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - frist: 13. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor og lufenuron i eller på visse produkter (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - frist: 18. december 2017)
henvist til kor. udv. ENVI


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår fastlæggelse af betingelserne for vurdering af virkningerne som følge af ophør eller ændring af eksisterende benchmarks (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. oktober 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre, at de er uafhængige for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. oktober 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag IIIb til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for væsentlighedsgrænsen for gældsforpligtelser i restance (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. oktober 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så vidt angår tilpasningen til inflationen af de gebyrbeløb, som skal betales til Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne og om berigtigelse af nævnte delegerede forordning (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. oktober 2017

henvist til kor. udv. EMPL

- Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I, II, VI, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. oktober 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/86 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse demersale arter i Middelhavet (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. oktober 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en de minimis-undtagelse til landingsforpligtelsen for visse små pelagiske arter i Middelhavet (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. oktober 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter og dybhavsarter i de nordvestlige farvande for 2018 (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. oktober 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. oktober 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa for 2018 (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. oktober 2017

henvist til kor. udv. PECH

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. september 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv. INTA

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning

- Kommissionens delegerede foriordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende meddelelse af tilladelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner - (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. september 2017.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger - (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. september 2017.
Henvist til kor. udv.: ECON


6. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (forhandling)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 [2017/2011(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Kostas Chrysogonos forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Kazimierz Michał Ujazdowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra PETI), Daniel Buda for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Costas Mavrides, António Marinho e Pinto og Georgios Epitideios.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Kostas Chrysogonos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 26.10.2017.


7. Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (forhandling)

Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet") [2016/2251(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Laura Ferrara forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Benedek Jávor (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai og Jean-Paul Denanot.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Laura Ferrara.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 26.10.2017.

(Mødet afbrudt kl. 11.40.)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.05.


9. Sakharov-prisen 2017 (bekendtgørelse af prisvinderne)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde besluttet at tildele Sakharov-prisen 2017 til den demokratiske opposition i Venezuela: Nationalforsamlingen (repræsenteret ved dens formand, Julio Borges) og alle de politiske fanger, hvis navne var blevet meddelt af «Foro Penal Venezolano» (Venezuelas strafferetlige forum), repræsenteret ved Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos og Andrea González.

Prisoverrækkelsen vill finde sted under mødeperioden i december 2017 i Strasbourg.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)

Formanden meddelte, at han havde modtaget indstilling af Heidi Hautala som kandidat.

Da Heidi Hautala var eneste kandidat, foreslog formanden, at forsamlingen foretog valg ved akklamation, jf. forretningsordenens artikel 15, stk. 1.

Formanden erklærede Heidi Hautala for valgt til næstformand i Parlamentet og lykønskede hende med valget.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 20, stk. 1, indtog hun sin forgængers, Ulrike Lunaceks, plads i næstformændenes rangfølge.

Indlæg

Knut Fleckenstein om valg af de andre afgående næstformænd.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


10.2. Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet") [2016/2251(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0414)


10.3. Ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0415)


10.4. Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0416)


10.5. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation

Betænkning om forslag til Eurpa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Ordfører: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, Birgit Sippel og efter afstemningen, Marju Lauristin (ordfører) og Petri Sarvamaa.


10.6. Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 og B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0576/2017

(erstatter B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 og B8-0582/2017):

stillet af:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for PPE-Gruppen

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster, for S&D-Gruppen

—   Arne Gericke, for ECR-Gruppen

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes, for Verts/ALE-Gruppen

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0417)

(Forslag til beslutning B8-0581/2017 bortfaldt).


10.7. Den økonomiske politik i euroområdet (afstemning)

Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet [2017/2114(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFDD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (ECON)

Vedtaget (P8_TA(2017)0418)


10.8. Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien (afstemning)

Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne med Australien [2017/2192(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0419)


10.9. Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand (afstemning)

Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne med New Zealand [2017/2193(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0420)


10.10. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (afstemning)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 [2017/2011(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0421)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:


Betænkning: Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská og Marek Jurek

Betænkning: Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins og Angel Dzhambazki

Betænkning: Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly og Angel Dzhambazki

Betænkning: Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic og Angel Dzhambazki

Betænkning: Kostas Chrysogonos - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Mødet udsat kl. 12.55.


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - (COM(2017)0633))
henvist til kor. udv. PECH

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 27. oktober 2017.


16. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling

Koordinerede foranstaltninger på EU-plan for at øge vaccinationsdækning

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000074/2017 af Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi og Joëlle Bergeron for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Større forespørgsel - Koordinerede foranstaltninger på EU-plan for at øge vaccinationsdækning (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Andrea Cozzolino for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Anna Záborská, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki og Jozo Radoš.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19 oktober 2017)

CONT

- Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (2017/2216(INI))

CULT

- Modernisering af uddannelser i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(rådg.udv.: FEMM, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

ECON

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (2017/2226(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

REGI

- Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (2017/2225(INI))
(rådg.udv.: CONT)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)


(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. oktober 2017)

ECON

- Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2018 (2017/2226(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

CULT

- Modernisering af den videregående uddannelse i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(rådg. udv.: FEMM, EMPL
(forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 8)

PETI

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016, forretningsordenens artikel 216, stk. 7. (2017/2222(INI))

Udvalgshenvisninger

FEMM

- Situationen i Ungarn (i henhold til Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017) (2017/2131(INL))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: FEMM, AFCO, CULT

IMCO

- Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
henvist til kor. udv. TRAN
rådg.udv.: IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)


18. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 13. november 2017 - 16. november 2017.


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.44.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik