Indeks 
Zapisnik
PDF 250kWORD 79k
Četvrtak, 26. listopada 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Predstavke
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Praćenje primjene prava EU-a tijekom 2015. (rasprava)
 7.Provedba Direktive o odgovornosti za okoliš (rasprava)
 8.Nastavak sjednice
 9.Nagrada „Saharov” 2017. (objava dobitnika)
 10.Glasovanje
  
10.1.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)
  
10.2.Provedba Direktive o odgovornosti za okoliš (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju ***I (glasovanje)
  
10.4.Bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva ***I (glasovanje)
  
10.5.Poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanje izvan snage Direktive 2002/58/EC (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)
  
10.6.Borba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u (glasovanje)
  
10.7.Ekonomske politike europodručja (glasovanje)
  
10.8.Pregovarački mandat za trgovinske pregovore s Australijom (glasovanje)
  
10.9.Pregovarački mandat za trgovinske pregovore s Novim Zelandom (glasovanje)
  
10.10.Praćenje primjene prava EU-a tijekom 2015. (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Nastavak zasjedanja
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 16.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 17.Odluke o određenim dokumentima
 18.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 19.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 21.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2017/003GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.904/2010 u pogledu ovjerenog poreznog obveznika (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Finske – EGF/2017/005 FI/Maloprodaja (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Revizija Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

FEMM, CULT, EMPL

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijetnji koju Europska komisija predstavlja za slobodu izražavanja (B8-0537/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o osnivanju prekograničnih vatrogasnih interventnih timova EU-a (B8-0563/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

REGI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o Europskom sustavu upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) (B8-0564/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN


3. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

23. listopada 2017

Claudio Bertoni (n° 0882/2017); (*) (n° 0883/2017); Hans Bosbach (n° 0884/2017); Dirk Fischer (n° 0885/2017); Laia del Barrio (n° 0886/2017); (*) (n° 0887/2017); (*) (n° 0888/2017); Debora Greco (n°0889/2017); Flavio Miccono (n° 0890/2017); (*) (n° 0891/2017); (*) (n° 0892/2017); (*) (n° 0893/2017); (*) (n° 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (n° 0895/2017); (*) (n° 0896/2017); (*) (n° 0897/2017); (*) (n° 0898/2017); Jordi Royo Mata (n° 0899/2017); Maria Massó Duxans (n° 0900/2017); (*) (n° 0901/2017); (*) (n° 0902/2017); (*) (n° 0903/2017); (*) (n° 0904/2017); (*) (n° 0905/2017); Patricia Graham (n° 0906/2017); (*) (n° 0907/2017); Clara Gutman (n° 0908/2017); (*) (n° 0909/2017); (*) (n° 0910/2017); (*) (n° 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (n° 0912/2017); (*) (n° 0913/2017); Christian Clemente (n° 0914/2017); (*) (n° 0915/2017); Marco Arietti (n° 0916/2017); (*) (n° 0917/2017); (*) (n° 0918/2017); (*) (n° 0919/2017); Pietro Varlese (n° 0920/2017); (*) (n° 0921/2017); Cristian Bereanu (n° 0922/2017); (*) (n° 0923/2017); Fadel Galal (n° 0924/2017); Bruno Terriou (n° 0925/2017); María Pilar Guillamón (n° 0926/2017); (*) (n° 0927/2017); Aurelio Rosini (n° 0928/2017); Albert Cardona (n° 0929/2017); (*) (n° 0930/2017); Pietro Varlese (n° 0931/2017); Pietro Varlese (n° 0932/2017); (*) (n° 0933/2017); (*) (n° 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (n° 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (n° 0936/2017); (*) (n° 0937/2017); Karine Bachelier (n° 0938/2017); (*) (n° 0939/2017); (*) (n° 0940/2017); (*) (n° 0941/2017); (*) (n° 0942/2017); (*) (n° 0943/2017); (*) (n° 0944/2017); Maya Manolova (n° 0945/2017); Domenico Sanino (n° 0946/2017); Julia Baines (n° 0947/2017); (*) (n° 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (n° 0949/2017); (*) (n° 0950/2017); (*) (n° 0951/2017); (*) (n° 0952/2017); (*) (n° 0953/2017); (*) (n° 0954/2017); Wolfgang Gerber (n° 0955/2017); (*) (n° 0956/2017); Apostolos Pappas (n° 0957/2017); Fotios Mandanas (n° 0958/2017); Roderich Weissenfels (n° 0959/2017); (*) (n° 0960/2017); (*) (n° 0961/2017); (*) (n° 0962/2017); (*) (n° 0963/2017).

(*) Povjerljivo ime

Predsjednik je objavio da je dana 23. listopada 2017 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 15 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 139/2014 u pogledu kategorizacije uzletno-sletnih staza (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - : 23 siječanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - : 23 siječanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 2 Plaćanje temeljeno na dionicama (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - : 7 siječanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - : 13 siječanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. poslovnika), IMCO (članak 54. poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - : 19 prosinac 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za živine spojeve u ili na određenim proizvodima (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - : 13 prosinac 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2-fenilfenol, bensulfuron-metil, dimetaklor i lufenuron u ili na određenim proizvodima (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - : 18 prosinac 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja uvjeta za ocjenu učinka prestanka ili promjene postojećih referentnih vrijednosti (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 3. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi u skladu s kojima kartične platne sheme i izvršitelji obrade moraju postupati kako bi se osigurala primjena zahtjeva o neovisnosti u smislu računovodstva, ustroja i postupaka odlučivanja (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaIII.b Uredbi Vijeća (EZ) br.1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prag značajnosti za dospjele kreditne obveze (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: mjesec dana od dana primitka 19. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove za provedbu aktivnosti farmakovigilancije u pogledu lijekova za primjenu kod ljudi (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br.1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama i o ispravku te Delegirane uredbe (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I., II., VI., VIII. i IX. Uredbi (EU) br.1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta u Sredozemnome moru (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih i dubokomorskih vrsta u sjeverozapadnim vodama za 2018. (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU)2016/2374 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a za 2018. (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora na zahtjev nadležnog odbora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni određenih smjernica u području službeno podupiranih izvoznih kredita (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaII.,III. iIV. Uredbi (EU) br.978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. rujna 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: INTA

Nacrt delegiranih akata kojima je na zahtjev nadležnog odbora rok za ulaganje prigovora produžen s 1 na 3 mjeseca:

- Règlement délégué de la Commission portant modification du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données - (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 26. rujna 2017.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o dogovorima o posrednom poravnanju (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 22. rujna 2017.
Upućeno nadležnom odboru: ECON


6. Praćenje primjene prava EU-a tijekom 2015. (rasprava)

Izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom 2015. [2017/2011(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Kostas Chrysogonos predstavio je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Kazimierz Michał Ujazdowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Cecilia Wikström (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Daniel Buda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jane Collins, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Costas Mavrides, António Marinho e Pinto i Georgios Epitideios.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Kostas Chrysogonos.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika od 26.10.2017..


7. Provedba Direktive o odgovornosti za okoliš (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (Direktiva o odgovornosti za okoliš) [2016/2251(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Laura Ferrara predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Benedek Jávor (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jane Collins, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai i Jean-Paul Denanot.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Laura Ferrara.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 26.10.2017..

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:40 h.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


8. Nastavak sjednice

Sjednica je nastavljena u 12:05.


9. Nagrada „Saharov” 2017. (objava dobitnika)

Predsjednik je objavio da je Konferencija predsjednika Nagradu Saharov 2017. odlučila dodijeliti demokratskoj oporbi u Venezueli : Nacionalnoj skupštini (koju predstavlja njezin predsjednik Julio Borges) i svim političkim zatvorenicima čija je imena objavio „Foro Penal Venezolano” (Venezuelanski kazneni forum), koje predstavljaju Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González.

Nagrada će biti dodijeljena tijekom sjednice u prosincu 2017. u Strasbourgu.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)

Predsjednik je objavio da je zaprimio kandidaturu Heidi Hautale.

Budući da je Heidi Hautala jedina kandidatkinja, Predsjednik je skupštini predložio izbor aklamacijom u skladu s člankom 15. stavkom 1. POslovnika.

Predsjednik je Heidi Hautalu proglasio potpredsjednicom Europskog parlamenta te joj je čestitao.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Poslovnika, ona je zauzela mjesto svoje prethodnice, potpredsjednice na odlasku, Ulrike Lunacek.

Govorio je

Knut Fleckenstein o izboru drugih podpredsjednika na odlasku.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


10.2. Provedba Direktive o odgovornosti za okoliš (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (Direktiva o odgovornosti za okoliš) [2016/2251(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0414)


10.3. Okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU i uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0415)


10.4. Bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0416)


10.5. Poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanje izvan snage Direktive 2002/58/EC (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

Izvješčće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/CE (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Izvjestiteljica: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja Birgit Sippel te nakon glasovanja Marju Lauristin (izvjestiteljica) i Petri Sarvamaa.


10.6. Borba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 i B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0576/2017

(koji zamjenjujeB8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 i B8-0582/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster, au nom du groupe S&D;

—   Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0417)

(Prijedlog rezolucije B8-0581/2017 se ne razmatra.)


10.7. Ekonomske politike europodručja (glasovanje)

Izvješće o ekonomskim politikama europodručja [2017/2114(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika EFDD-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor ECON)

Usvojen (P8_TA(2017)0418)


10.8. Pregovarački mandat za trgovinske pregovore s Australijom (glasovanje)

Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Australijom [2017/2192(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0419)


10.9. Pregovarački mandat za trgovinske pregovore s Novim Zelandom (glasovanje)

Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Novim Zelandom [2017/2193(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0420)


10.10. Praćenje primjene prava EU-a tijekom 2015. (glasovanje)

Izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom 2015. [2017/2011(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0421)


11. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:


Izvješće: Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Borba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská i Marek Jurek

Izvješće: Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins i Angel Dzhambazki

Izvješće: Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly i Angel Dzhambazki

Izvješće: Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic i Angel Dzhambazki

Izvješće: Kostas Chrysogonos - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

Dnevna sjednica je prekinuta u 12:55 h.


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

13. Nastavak zasjedanja

Sjednica je nastavljena u 15:00 h.


14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednica je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) – (COM(2017)0633))

upućeno nadležnom odboru: PECH

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 27. listopada 2017.


16. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom

Koordinirani napori za povećanje procijepljenosti na razini EU-a

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-000074/2017 koje su postavili Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi i Joëlle Bergeron, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Koordinirani napori za povećanje procijepljenosti na razini EU-a (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini obrazložio je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrea Cozzolino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Anna Záborská, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki i Jozo Radoš.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


17. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(nakon odluke Konferencije predsjednika od 19. listopada 2017.)

Odbor CONT

- Godišnje izvješće za 2016. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (2017/2216(INI))

Odbor CULT

- Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(mišljenje: FEMM, EMPL) (članak 54. Poslovnika)

Odbor ECON

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2018. (2017/2226(INI))
(mišljenje: FEMM, ENVI, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)

Odbor REGI

- Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (2017/2225(INI))
(mišljenje: CONT)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2018. (2017/2226(INI))
(mišljenje: FEMM, ENVI, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19/10/2017)

Odbor CULT

- Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(mišljenje: FEMM, EMPL) (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19/10/2017)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 216. stavak 8. Poslovnika)

Odbor PETI

- Izvješće o radu Odbora za predstavke 2016. godine (članak 216. stavak 7. Poslovnika) (2017/2222(INI))

Upućivanje na odbore

Odbor FEMM

- Stanje u Mađarskoj (u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017.) (2017/2131(INL))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: FEMM, AFCO, CULT

Odbor IMCO

- Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)


18. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


19. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 13. studenog 2017 do 16. studenog 2017.


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:44 h.


21. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti