Rodyklė 
Protokolas
PDF 255kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 26 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.) (diskusijos)
 7.Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas (diskusijos)
 8.Posėdžio tęsinys
 9.2017 m. Sacharovo premija (Nugalėtojų paskelbimas)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  10.2.Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.3.Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ***I (balsavimas)
  10.4.Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ***I (balsavimas)
  10.5.Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos 2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)
  10.6.Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (balsavimas)
  10.7.Euro zonos ekonominė politika (balsavimas)
  10.8.Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija (balsavimas)
  10.9.Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija (balsavimas)
  10.10.ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 16.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 17.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 18.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Posėdžio pabaiga
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2017/003 GR/Attica retail“) (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl patvirtinto apmokestinamojo asmens iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.904/2010 (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/005FI/Retail“ (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pagrindų susitarimo dėl Parlamento ir Komisijos santykių persvarstymas (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

FEMM, CULT, EMPL

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos keliamos grėsmės saviraiškos laisvei (B8-0537/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES tarpvalstybinių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų sukūrimo (B8-0563/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

REGI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) (B8-0564/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2017 m. spalio 23 d.

Claudio Bertoni (n° 0882/2017); (*) (n° 0883/2017); Hans Bosbach (n° 0884/2017); Dirk Fischer (n° 0885/2017); Laia del Barrio (n° 0886/2017); (*) (n° 0887/2017); (*) (n° 0888/2017); Debora Greco (n°0889/2017); Flavio Miccono (n° 0890/2017); (*) (n° 0891/2017); (*) (n° 0892/2017); (*) (n° 0893/2017); (*) (n° 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (n° 0895/2017); (*) (n° 0896/2017); (*) (n° 0897/2017); (*) (n° 0898/2017); Jordi Royo Mata (n° 0899/2017); Maria Massó Duxans (n° 0900/2017); (*) (n° 0901/2017); (*) (n° 0902/2017); (*) (n° 0903/2017); (*) (n° 0904/2017); (*) (n° 0905/2017); Patricia Graham (n° 0906/2017); (*) (n° 0907/2017); Clara Gutman (n° 0908/2017); (*) (n° 0909/2017); (*) (n° 0910/2017); (*) (n° 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (n° 0912/2017); (*) (n° 0913/2017); Christian Clemente (n° 0914/2017); (*) (n° 0915/2017); Marco Arietti (n° 0916/2017); (*) (n° 0917/2017); (*) (n° 0918/2017); (*) (n° 0919/2017); Pietro Varlese (n° 0920/2017); (*) (n° 0921/2017); Cristian Bereanu (n° 0922/2017); (*) (n° 0923/2017); Fadel Galal (n° 0924/2017); Bruno Terriou (n° 0925/2017); María Pilar Guillamón (n° 0926/2017); (*) (n° 0927/2017); Aurelio Rosini (n° 0928/2017); Albert Cardona (n° 0929/2017); (*) (n° 0930/2017); Pietro Varlese (n° 0931/2017); Pietro Varlese (n° 0932/2017); (*) (n° 0933/2017); (*) (n° 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (n° 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (n° 0936/2017); (*) (n° 0937/2017); Karine Bachelier (n° 0938/2017); (*) (n° 0939/2017); (*) (n° 0940/2017); (*) (n° 0941/2017); (*) (n° 0942/2017); (*) (n° 0943/2017); (*) (n° 0944/2017); Maya Manolova (n° 0945/2017); Domenico Sanino (n° 0946/2017); Julia Baines (n° 0947/2017); (*) (n° 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (n° 0949/2017); (*) (n° 0950/2017); (*) (n° 0951/2017); (*) (n° 0952/2017); (*) (n° 0953/2017); (*) (n° 0954/2017); Wolfgang Gerber (n° 0955/2017); (*) (n° 0956/2017); Apostolos Pappas (n° 0957/2017); Fotios Mandanas (n° 0958/2017); Roderich Weissenfels (n° 0959/2017); (*) (n° 0960/2017); (*) (n° 0961/2017); (*) (n° 0962/2017); (*) (n° 0963/2017).

(*) Vardas ir pavardė neatskleidžiami

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2017 m. spalio 23 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kilimo ir tūpimo takų klasifikavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014 (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - Terminas: 23 Sausio 2018)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - Terminas: 23 Sausio 2018)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - Terminas: 7 Sausio 2018)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl CMR medžiagų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo priedėliai (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - Terminas: 13 Sausio 2018)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - Terminas: 19 Gruodžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios gyvsidabrio junginių liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - Terminas: 13 Gruodžio 2018)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-fenilfenolio, bensulfuron-metilo, dimetachloro ir lufenurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - Terminas: 18 Gruodžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 nustatant sąlygas, pagal kurias vertinamas esamų lyginamųjų indeksų teikimo nutraukimo ar pakeitimo poveikis (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo3 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi reikalavimai, kurių turi laikytis mokėjimo kortelių schemos ir apdorojimo paslaugą teikiantys subjektai, kad užtikrintų nepriklausomumo reikalavimų taikymą apskaitos, organizacinės struktūros ir sprendimų priėmimo procesų atžvilgiu (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo4 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, IIIb priedas (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo18 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės techniniais reguliavimo standartais (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo19 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumų koregavimo pagal infliacijos lygį iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo18 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013, ir ištaisomas tas deleguotasis reglamentas (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo20 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo I, II, VI, VIII ir IX priedai (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo20 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo23 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatoma įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtis, taikoma tam tikrai smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybai Viduržemio jūroje (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo23 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas 2018 m. tam tikrai demersinei ir giliavandenei žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo20 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo20 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas 2018 m. tam tikrai demersinei žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo20 Spalio 2017

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo25 Rugsėjo 2017

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II, III ir IV priedai (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo27 Rugsėjo 2017

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: INTA

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų - (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėn. nuo gavimo datos – 2017 m. rugsėjo 26 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.600/2014 nuostatos dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų techninių reguliavimo standartų - (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėn. nuo gavimo datos – 2017 m. rugsėjo 22 d..
Perduota atsakingam komitetui: ECON


6. ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.) (diskusijos)

Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2015 m.) [2017/2011(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Kostas Chrysogonos pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Cecilia Wikström (PETI komiteto nuomonės referentė), Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Costas Mavrides, António Marinho e Pinto ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Kostas Chrysogonos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.10 punktas


7. Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikymo [2016/2251(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Laura Ferrara pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Benedek Jávor (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Laura Ferrara.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.2 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.40 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


8. Posėdžio tęsinys

Posėdis atnaujintas 12.05.


9. 2017 m. Sacharovo premija (Nugalėtojų paskelbimas)

Pirmininkas paskelbė, kad Pirmininkų sueiga nusprendė skirti 2017 m. Sacharovo premiją Venesuelos demokratinei opozicijai : Nacionalinei asamblėjai (kuriai atstovavo pirmininkas Julio Borges) ir visiems politiniams kaliniams, kurių pavardes atskleidė « Foro Penal Venezolano » (Venesuelos forumas baudžiamaisiais klausimais), kuriems atstovavo Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ir Andrea González.

Apdovanojimo ceremonija vyks 2017 m. gruodžio mėn. plenarinės sesijos metu Strasbūre.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)

Pirmininkas pasklebė, kad buvo iškelta Heidi Hautala kandidatūra.

Kadangi Heidi Hautala buvo vienintelė kandidatė, Pirmininkas pasiūlė susirinkusiems rinkti pavaduotoją aklamacijos būdu, kaip numatyta DTT 15 straipsnio 1 dalyje.

Pirmininkas paskelbė Heidi Hautala Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja ir pasveikino ją išrinkimo proga.

Pagal DTT 20 straipsnio 1 dalį ji užima ankstesnės pirmininko pavaduotojos Ulrike Lunacek vietą laikantis eiliškumo.

Kalbėjo:

Knut Fleckenstein apie kitų pirmininko pavaduotojų išrinkimą vietoj išeinančių.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas


10.2. Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikymo [2016/2251(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0414)


10.3. Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0415)


10.4. Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0416)


10.5. Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos 2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Iki balsavimo Birgit Sippel ir įvykus balsavimui, Marju Lauristin (pranešėja) ir Petri Sarvamaa.


10.6. Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 ir B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0576/2017

(keičia B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 ir B8-0582/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu;

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula ir Dietmar Köster S&D frakcijos vardu;

—   Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Daniela Aiuto ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0417)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0581/2017 anuliuotas.)


10.7. Euro zonos ekonominė politika (balsavimas)

Pranešimas dėl euro zonos ekonominės politikos [2017/2114(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (ECON komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0418)


10.8. Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų [2017/2192(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0419)


10.9. Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Naująja Zelandija įgaliojimų [2017/2193(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0420)


10.10. ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2015 m.) [2017/2011(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0421)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo


Pranešimas: Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská ir Marek Jurek

Pranešimas: Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins ir Angel Dzhambazki

Pranešimas: Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly ir Angel Dzhambazki

Pranešimas: Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic ir Angel Dzhambazki

Pranešimas: Kostas Chrysogonos - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Posėdis sustabdytas 12.55 val.


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Pasiūlymas del Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)- (COM(2017)0633))

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2017 m. spalio 27 d.


16. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama

Koordinuojamos ES lygmens pastangos siekiant padidinti skiepijimo mastą

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000074/2017, kurį pateikė Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ir Joëlle Bergeron EFDD frakcijos vardu Komisijai: Platesnės apimties klausimas - Koordinuojamos ES lygmens pastangos siekiant padidinti skiepijimo mastą(2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Andrea Cozzolino S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Anna Záborská (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Piernicola Pedicini), Angel Dzhambazki ir Jozo Radoš.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


17. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 19 spalio 2017)

CONT komitetas

- 2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2017/2216(INI))

CULT komitetas

- Švietimo modernizavimas ES (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(Nuomonė: FEMM, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ECON komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (2017/2226(INI))
(Nuomonė: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

REGI komitetas

- ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (2017/2225(INI))
(Nuomonė: CONT)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 19 spalio 2017)

ECON komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (2017/2226(INI))
(Nuomonė: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

CULT komitetas

- Švietimo modernizavimas ES (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(Nuomonė: FEMM, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 8 dalis)

PETI komitetas

- Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2016 m. (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalis) (2017/2222(INI))

Perdavimas komitetams

FEMM komitetas

- Padėtis Vengrijoje (pagal Europos Parlamento 2017 m. gegužės 17 d. rezoliuciją) (2017/2131(INL))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: FEMM, AFCO, CULT

IMCO komitetas

- Geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)


18. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. lapkričio 13 d.2017 m. lapkričio 16 d..


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.44 val.


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika