Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg

4. Verkiezing van ondervoorzitters van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)

De Voorzitter deelt mee dat het Parlement zal overgaan tot de verkiezing van twee nieuwe ondervoorzitters ter vervanging van Ildikó Gáll-Pelcz en Alexander Graf Lambsdorff.

De indieningstermijn voor de voordrachten wordt vastgesteld op dinsdag 14 november 2017 om 20.30 uur.

De twee stemmingen zullen plaatsvinden op woensdag 15 november om 12.30 uur.

Juridische mededeling - Privacybeleid