Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Нидерландските компетентни органи уведомяват, че Cora van Nieuwenhuizen е избрана за член на правителството, считано от 26 октомври 2017 г.

Естонските компетентни органи уведомяват за края на мандата на Marju Lauristin, считано от 6 ноември 2017 г. вследствие на избирането ѝ в общинския съвет на Тарту (Естония).

Elisabeth Köstinger е избрана за депутат в националния парламент на Австрия, считано от 9 ноември 2017 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграфи 1, 2 и 3 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези функции са несъвместими с функциите на член на Европейския парламент, обявява местата им за свободни, считано съответно от 26 октомври, 6 и 9 ноември 2017 г., и уведомява за това компетентните национални органи.

°
° ° °

Jutta Steinruck подава оставка като член на Европейския парламент, считано от 1 януари 2018 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото на Jutta Steinruck за свободно, считано от 1 януари 2018 г., и уведомява за това съответните национални органи.

°
° ° °

Естонските и австройските компетентни органи уведомяват за избирането на Ivari Padar и Thomas Waitz в Европейския парламент, считано от 6 ноември 2017 г. и 10 ноември 2017 г., на мястото съответно на Marju Lauristin и Ulrike Lunacek.

Парламентът отбелязва избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Ivari Padar и Thomas Waitz заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност