Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. listopadu 2017 - Štrasburk

5. Složení Parlamentu

Příslušné nizozemské orgány oznámily, že Cora van Nieuwenhuizen byla jmenována členkou nizozemské vlády s platností od 26. října 2017.

Příslušné estonské orgány oznámily ukončení mandátu Marju Lauristinové s platností od 6. listopadu 2017 v návaznosti na její zvolení do městského zastupitelstva města Tartu (Estonsko).

Elisabeth Köstingerová byla zvolena poslankyní rakouského národního parlamentu s platností od 9. listopadu 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1, 2 a 3 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s funkcí poslance Evropského parlamentu a oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 26. října, 6., resp. 9. listopadu 2017 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Jutta Steinrucková se vzdala mandátu poslankyně Evropského parlamentu s platností od 1. ledna 2018.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu Jutty Steinruckové s platností od 1. ledna 2018 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Příslušné estonské a rakouské orgány oznámily, že Ivari Padar a Thomas Waitz, kterými jsou nahrazeny Marju Lauristinová a Ulrika Lunaceková, byli s platností od 6., resp. 10 listopadu 2017 zvoleni poslanci Evropského parlamentu.

Parlament vzal zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Ivari Padar a Thomas Waitz v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí