Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 13. november 2017 - Strasbourg

5. Parlamendi koosseis

Madalmaade pädevad ametiasutused on andnud teada Cora van Nieuwenhuizeni nimetamisest valitsuse liikmeks alates 26. oktoobrist 2017.

Eesti pädevad ametiasutused on andnud teada Marju Lauristini mandaadi lõppemisest alates 6. novembrist 2017 seoses tema valimisega Tartu (Eesti) volikogusse.

Elisabeth Köstinger valiti Austria parlamendi liikmeks alates 9. novembrist 2017.

Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt ei ole need ametikohad ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga ning parlament loeb need ametikohad vabaks vastavalt alates 26. oktoobrist ning 6. ja 9. novembrist 2017 ning teavitab liikmesriikide pädevaid ametiasutusi.

°
° ° °

Jutta Steinruck teatas, et astub Euroopa Parlamendi liikme kohalt tagasi alates 1. jaanuarist 2018.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 4 lõigete 1 ja 2 kohaselt loeb parlament Jutta Steinrucki ametikoha vabaks alates 1. jaanuarist 2018 ning teavitab sellest pädevaid riigiasutusi.

°
° ° °

Eesti ja Austria pädevad ametiasutused on andnud teada, et Marju Lauristini ja Ulrike Lunaceki asemel on Euroopa Parlamenti valitud Ivari Padar ja Thomas Waitz alates vastavalt 6. novembrist 2017 ja 10. novembrist 2017.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Ivari Padar ja Thomas Waitz vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika