Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras

5. Parlamento sudėtis

Nyderlandų kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Cora van Nieuwenhuizen paskirta vyriausybės nare nuo 2017 m. spalio 26 d.

Estijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Marju Lauristin kadencija baigiasi nuo 2017 m. lapkričio 6 d., nes ji išrinkta į Tartu (Estija) miesto savivaldybės tarybą.

Elisabeth Köstinger išrinkta Austrijos parlamento nare nuo 2017 m. lapkričio 9 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis ir konstatavo, kad atitinkamai nuo 2017 m. spalio 26 d., lapkričio 6 d. ir 9 d., jų vietos yra laisvos ir apie tai informavo kompetentingas nacionalines institucijas.

°
° ° °

Jutta Steinruck pranešė, kad atsisako Europos Parlamento nario mandato nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos Parlamento narės Jutta Steinruck vieta yra laisva ir apie tai pranešė kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

°
° ° °

Estijos ir Austrijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Ivari Padar ir Thomas Waitz, kurie atitinkamai pakeis Marju Lauristin ir Ulrike Lunacek, išrinkimą Parlamento nariais nuo 2017 m. lapkričio 6 d. ir 2017 m. lapkričio 10 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad jie buvo išrinkti.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Ivari Padar ir Thomas Waitz įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

Teisinė informacija - Privatumo politika