Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Strasburg

5. Skład Parlamentu

Właściwe organy holenderskie poinformowały, że Cora van Nieuwenhuizen została mianowana członkiem rządu ze skutkiem od dnia 26 października 2017 r.

Właściwe organy estońskie poinformowały o wygaśnięciu mandatu Marju Lauristin ze skutkiem od dnia 6 listopada 2017 r. w następstwie jej wyboru na członka rady miejskiej Tartu (Estonia).

Elisabeth Köstinger została wybrana na posłankę do parlamentu narodowego Austrii ze skutkiem od dnia 9 listopada 2017 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1, 2 i 3 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowiska te są niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym stwierdził wygaśnięcie ich mandatów ze skutkiem odpowiednio od dnia 26 października, 6 listopada i 9 listopada 2017 r. oraz poinformował o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Jutta Steinruck poinformowała, że rezygnuje z pełnienia mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie mandatu Jutty Steinruck ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r. i poinformował o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Właściwe organy estońskie i austriackie poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Ivariego Padara i Thomasa Waitza ze skutkiem od dnia 6 listopada 2017 r. i 10 listopada 2017 r. odpowiednio na miejsce Marju Lauristin i Ulrike Lunacek.

Parlament przyjął do wiadomości informację o ich wyborze.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Ivari Padar i Thomas Waitz biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności