Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg

5. Componența Parlamentului

Autoritțățile competente din Țările de Jos au comunicat că Cora van Nieuwenhuizen a fost numită membră a guvernului cu efect din 26 octombrie 2017.

Autoritățile competente din Estonia au comunicat că funcția lui Marju Lauristin a luat sfârșit cu efect din 6 noiembrie 2017 ca urmare a alegerii sale în consiliul municipal din Tartu (Estonia).

Elisabeth Köstinger a fost aleasă deputat în parlamentul național al Austriei cu efect din 9 noiembrie 2017.

Parlamentul a luat notă de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1), (2) și (3) din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct, aceste funcții sunt incompatibile cu funcția de deputat în Parlamentul European și observă că funcția de deputat este vacantă cu începere de la 26 octombrie, 6 și respectiv 9 noiembrie 2017, și informează în consecință autoritățile naționale competente.

°
° ° °

Jutta Steinruck și-a prezentat demisia în calitate de deputat în Parlamentul European cu efect din 1 ianuarie 2018.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul constată că funcția lui Jutta Steinruck este vacantă cu efect din 1 ianuarie 2018, și informează în consecință autoritățile naționale competente.

°
° ° °

Autoritățile competente ale Estoniei și Austriei au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Ivari Padar și a lui Thomas Waitz cu efect din 6 noiembrie 2017 și 10 noiembrie 2017 în locul lui Marju Lauristin și, respectiv, al lui Ulrike Lunacek.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Ivari Padar și Thomas Waitz se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate