Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. novembra 2017 - Štrasburg

5. Zloženie Parlamentu

Príslušné holandské orgány oznámili, že Cora van Nieuwenhuizen bola vymenovaná za člena vlády s účinnosťou od 26. októbra 2017.

Príslušné estónske orgány oznámili ukončenie mandátu Marju Lauristinovej s účinnosťou od 6. novembra 2017 vzhľadom na jej zvolenie do mestskej rady v Tartu (Estónsko).

Elisabeth Köstinger bola zvolená za poslankyňu národného parlamentu v Rakúsku s účinnosťou od 9. novembra 2017.

Parlament zobral na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1, 2 a 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu tieto funkcie sú nezlučiteľné s funkciou európskeho poslanca, a vyhlásil uvoľnenie mandátov s účinnosťou od 26. októbra, 6. a 9. novembra 2017 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Jutta Steinruck podala demisiu ako poslankyňa Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. januára 2018.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament vyhlásil ukončenie mandátu Jutty Steinruckovej s účinnosťou od 1. januára 2018 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Príslušné estónske a rakúske orgány oznámili zvolenie Ivariho Padara a Thomasa Waitza do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 6. novembra 2017 a 10. novembra 2017 ako náhradu za Marju Lauristinovú a Ulrike Lunacekovú.

Parlament zobral na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Ivari Padar a Thomas Waitz miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia