Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - Страсбург

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите Verts/ALE и EFDD следните искания за назначаване:

комисия AFET: Michel Reimon

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Thomas Waitz

комисия DEVE: Mireille D'Ornano на мястото на Raymond Finch

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност