Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. listopadu 2017 - Štrasburk

6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin Verts/ALE a EFDD následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Michel Reimon

delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem: Thomas Waitz

výbor DEVE: Mireille D'Ornano, kterou je nahrazen Raymond Finch

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí