Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Michel Reimon

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië-Herzegovina en Kosovo: Thomas Waitz

Commissie DEVE: Mireille D'Ornano in plaats van Raymond Finch

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid