Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Strasburg

6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup Verts/ALE i EFDD następujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Michel Reimon

Delegacja do spraw Stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem: Thomas Waitz

komisja DEVE: Mireille D'Ornano w miejsce Raymonda Fincha

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności