Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg

6. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului Verts/ALE și a Grupului EFDD următoarele cereri de numire:

AFET: Michel Reimon

Delegația pentru relațiile cu Bosnia și Herţegovina și Kosovo : Thomas Waitz

DEVE: Mireille D'Ornano care îl înlocuiește pe Raymond Finch

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate