Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. novembra 2017 - Štrasburg

6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín Verts/ALE a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Michel Reimon

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom: Thomas Waitz

výbor DEVE: Mireille D'Ornano namiesto Raymonda Fincha

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia