Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 13., Hétfő - Strasbourg

7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az AGRI bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés P7_TA(2013)0490(COR03) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.) – (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat