Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg

7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia AGRI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificarea P7_TA(2013)0490(COR03) la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347 din 20.12.2013, p. 549) – (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate