Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 13., Hétfő - Strasbourg

8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2017. november 15-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást nyújtó ro-ro személyhajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat