Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. novembris - Strasbūra

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 15. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/16/EK un atceļ Padomes Direktīvu 1999/35/EK (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika