Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 13., Hétfő - Strasbourg

9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   LIBE bizottság, az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) szóló jelentés alapján (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Előadó: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   LIBE bizottság, a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    LIBE bizottság, a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Előadó: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   LIBE bizottság, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Előadó: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2017. november 14., kedd éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

°
° ° °

Felszólalások

—   Cristian Dan Preda és Bocskor Andrea, az új oktatási törvényről, amely korlátozza a kisebbségi nyelven történő oktatást Ukrajnában (az elnök közli, hogy – már ma este – írásban fordul Petro Porosenko ukrán elnökhöz, hogy magyarázatot kérjen az ukrajnai – különösen az európai nyelvet beszélő – nyelvi kisebbségek tiszteletben tartásával kapcsolatban, és hozzáteszi, hogy ezeket a kérdéseket a jövő heti keleti partnerségi csúcsértekezleten is fel fogja tenni);

—   Janusz Lewandowski az Irán és Irak határán nemrégiben történt földrengéssel kapcsolatban (az elnök bejelenti, hogy már részvétet nyilvánított a két ország államfőjének, és szolidaritásáról biztosította őket);

—   Lefteris Christoforou, a humanitárius segélyek ciprusi blokádjáról (az elnök biztosítja róla, hogy magyarázatot fog kérni a török nagykövettől a Ciprus északi részén élő görög kisebbség helyzetével kapcsolatban).

Felszólal: Janusz Korwin-Mikke, aki visszatér az ukrajnai helyzetre, és felidézi Miheil Szaakasvili ügyét.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat