Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 13. november 2017 - Strasbourg

12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000076/2017), mille esitasid Alain Cadec PECH-komisjoni nimel ja Adina-Ioana Vălean ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica olukord (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), mille esitasid Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), mille esitas Petra Kammerevert CULT- komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Hiina turismiaasta (2018) (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), mille esitas Czesław Adam Siekierski AGRI- komisjoni nimel komisjonile: Venemaa impordikeelu mõju ELi puu- ja köögiviljasektorile (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika