Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. marraskuuta 2017 - Strasbourg

12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000076/2017) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta ja Adina-Ioana Vălean ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

—   (O-000065/2017) Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017)

—   (O-000066/2017) Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017)

—   (O-000067/2017) Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

—   (O-000071/2017) Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

—   (O-000082/2017) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Venäjän asettama tuontikielto ja EU:n hedelmä- ja vihannesala (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö