Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. novembris - Strasbūra

12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000076/2017), kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā un Adina-Ioana Vălean ENVI komitejas vārdā Komisijai: Piekrastes jūras dzīvotņu aizsardzība: jūraszāļu suga Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan un Benedek Jávor ENVI komitejas vārdā Padomei: Vides politikas īstenošanas pārskats (VĪP) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan un Benedek Jávor ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vides politikas īstenošanas pārskats (VĪP) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: 2018. gads - ES un Ķīnas Tūrisma gads (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Krievijas noteiktais aizliegums - ES augļu un dārzeņu nozare (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika