Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg

12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000076/2017) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, en Adina-Ioana Vălean, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) van Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan en Benedek Jávor, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) van Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan en Benedek Jávor, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) van Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Actieplan voor natuur, mens en economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: 2018 - Toerismejaar EU-China (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Russisch invoerverbod - Groente- en fruitsector in de EU (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Juridische mededeling - Privacybeleid