Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg

12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000076/2017) adresată de Alain Cadec, în numele Comisiei PECH, și Adina-Ioana Vălean, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan și Benedek Jávor, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan și Benedek Jávor, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) adresată de Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: 2018 - Anul turismului UE-China (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate