Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. novembra 2017 - Štrasburg

12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000076/2017), ktorú položili Alain Cadec, v mene výboru PECH, a Adina-Ioana Vălean, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan a Benedek Jávor, v mene výboru ENVI, pre Radu: Preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan a Benedek Jávor, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), ktorú položili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Akčný plán EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Rok 2018 ako rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Dosah ruského embarga na sektor ovocia a zeleniny EÚ (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia