Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 november 2017 - Strasbourg

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000076/2017) från Alain Cadec, för utskottet PECH, och Adina-Ioana Vălean, för utskottet ENVI, till kommissionen: Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) från Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan och Benedek Jávor, för utskottet ENVI, till rådet: Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) från Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan och Benedek Jávor, för utskottet ENVI, till kommissionen: Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) från Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk-kinesiska turiståret 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Ryskt förbud - EU:s frukt- och grönsakssektor (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy