Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 13. november 2017 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2017 (PE 613.258/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag
Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt for eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om jordskælvet i Iran og Irak.

Indlæg af Franz Obermayr for ENF-Gruppen, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra ENF-gruppen om som andet punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Sort Mandag”-demonstrationerne i Sydafrika.

Indlæg af Janice Atkinson, for ENF, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Tirsdag

Anmodning fra EFDD-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen for tirsdag morgen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om situationen i Catalonien. Forhandlingen om betænkning om «Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse» Betænkning: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (punkt 15 i PDOJ) ville således blive udskudt til om eftermiddagen, med afstemning om onsdagen.

Talere: James Carver for EFDD-Gruppen, der forelagde anmodningen, og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (65 for, 241 imod, 31 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE-gruppen om på dagsordenen for tirsdag eftermiddag at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om den sociale søjle. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der forelagde anmodningen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der talte imod anmodningen og foreslog, at debatten fandt sted i december, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der fastholdt sit oprindelige forslag.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (113 for, 193 imod, 15 hverken/eller).

Anmodning fra EFDD-gruppen om som fjerde punkt på dagsordenen for tirsdag eftermiddag at opføre en redegørelse fra Kommissionen om medarbejdere i internationale organisatde adgang til menneskerettighedsdomstole. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Indlæg af Gerard Batten for EFDD-Gruppen, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (52 for, 220 imod, 42 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik