Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 13. november 2017 - Strasbourg

13. Tööplaan
CRE

2017. aasta novembri I istungjärgu (PE 613.258/PDOJ) lõpliku päevakorra projekt on jagatud ja selle kohta on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Esmaspäev
Fraktsioon ENF taotles, et pärastlõunase istungi päevakorda lisataks esimese punktina nõukogu ja komisjon avaldused maavärina kohta Iraanis ja Iraagis.

Franz Obermayr võttis fraktsiooni ENF nimel taotluse esitamiseks sõna.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Fraktsioon ENF taotles, et pärastlõunase istungi päevakorda lisataks teise punktina nõukogu ja komisjon avaldused nn musta esmaspäeva meeleavalduste kohta Lõuna-Aafrikas.

Janice Atkinson võttis fraktsiooni ENF nimel sõna taotluse esitamiseks.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Teisipäev

Fraktsioon EFDD taotles, et teisipäeva hommikul toimuva istungi päevakorda lisataks teise punktina nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Kataloonias. Selle tulemusel lükkuks raporti «Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö» (Raport: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (päevakorra lõpliku projekti punkt 15)) arutamine pärastlõunale ja hääletus toimuks kolmapäeval.

Sõna võtsid James Carver fraktsiooni EFDD nimel taotluse esitamiseks ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (65 poolt, 241 vastu, 31 erapooletut).

Fraktsioon Verts/ALE taotles, et teisipäeva pärastlõunal toimuva istungi päevakorda lisataks nõukogu ja komisjoni avaldused sotsiaalsamba kohta. Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepaneku esitamisega.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel taotluse esitamiseks, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes oli taotluse vastu ja tegi ettepaneku korraldada arutelu detsembris, ning Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel oma esialgse ettepaneku kinnitamiseks.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (113 poolt, 193 vastu, erapooletuid 15).

Fraktsioon EFDD taotles, et teisipäeva pärastlõunal toimuva istungi päevakorda lisataks neljanda punktina komisjoni avaldus seoses rahvusvaheliste organisatsioonide töötajate puuduva õigusega pöörduda inimõiguste kohtute poole ning et arutelu lõpetataks resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võttis Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel taotluse esitamiseks.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (52 poolt, 220 vastu, 42 erapooletut).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika