Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. marraskuuta 2017 - Strasbourg

13. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Marraskuun I 2017 (PE 613.258/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai


ENF-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat maanjäristyksestä Iranissa ja Irakissa.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron ENF-ryhmän puolesta ja esitteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

ENF-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi otetaan neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Mustan maanantain mieliosoitukset Etelä-Afrikassa”.

Janice Atkinson käytti puheenvuoron ENF-ryhmän puolesta ja esitteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Tiistai

EFDD-ryhmä on pyytänyt, että tiistaiaamun esityslistalle lisätään toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat Katalonian tilanteesta. Tämän johdosta keskustelu Olga Sehnalován mietinnöstä ”Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö” - A8-0077/2017 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 15) siirrettäisiin iltapäivään ja siitä äänestettäisiin keskiviikkona.

Puheenvuorot: James Carver, joka esitteli pyynnön EFDD-ryhmän puolesta, ja Esteban González Pons, joka vastusti pyyntöä PPE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (65 puolesta, 241 vastaan, 31 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että tiistai-iltapäivän esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausumat sosiaalisesta pilarista. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka esitteli pyynnön Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues, joka vastusti pyyntöä S&D-ryhmän puolesta ja ehdotti, että keskustelu järjestetään joulukuussa, ja Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka totesi pysyvänsä alkuperäisessä ehdotuksessaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (113 puolesta, 193 vastaan, 15 tyhjää).

EFDD-ryhmä on pyytänyt, että tiistai-iltapäivän esityslistalle lisätään neljänneksi kohdaksi komission julkilausuma aiheesta ”Kansainvälisten järjestöjen työntekijöiltä puuttuva oikeus vedota ihmisoikeustuomioistuimiin” ja että keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä.

Gerard Batten käytti puheenvuoron EFDD-ryhmän puolesta ja esitteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (52 puolesta, 220 vastaan, 42 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö