Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras

13. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas novembre I 2017 (PE 613.258/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis
EFN frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į popietės darbotvarkę pirmu punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Žemės drebėjimo Irane ir Irake“.

Kalbėjo Franz Obermayr, ENF frakcijos vardu, jis pristatė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į popietės darbotvarkę antru punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Juodojo pirmadienio manifestacijų Pietų Afrikoje“.

Kalbėjo Janice Atkinson, ENF, ji pristatė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Antradienis

EFDD frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antru punktu į antradienio ryto darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Padėties Katalonijoje“, o diskusijos dėl pranešimo „Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas“ (Pranešimas: Olga Sehnalová - A8-0077/2017) (darbotvarkės projekto 15 punktas) būtų nukeltas į popietę su balsavimu trečiadienį.

Kalbėjo: James Carver EFDD frakcijos vardu, jis pristatė prašymą, ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, prieš šį prašymą.

Vardiniu balsavimu (65 už, 241 prieš, 31 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuos siekiama į antradienio popietės darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos diskusijas dėl socialinio ramsčio. Diskusijos turėtų būti baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pristatė prašymą, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, ji pasisakė prieš prašymą ir pasiūlė, kad diskusijos vyktų gruodžio mėn., ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis patvirtino pradinį savo pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (113 balsavo už, 193 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.

EFDD frakcijos prašymas, kurios siekiama ketvirtu punktu į antradienio popietės darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl mėginimo neleisti tarptautinių organizacijų darbuotojams kreiptis į žemogaus teisių teismus. Diskusijos turėtų būti baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Gerard Batten, EFDD frakcijos vardu, jis pristatė prašymą.

Vardiniu balsavimu (52 už, 220 prieš, 42 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika