Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. novembris - Strasbūra

13. Darba kārtība
Stenogramma

Bija izdalīts 2017. gada novembra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 613.258/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena
ENF grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu pievienot Padomes un Komisijas paziņojumu “Zemestrīce Irānā un Irākā”.

Uzstājās Franz Obermayr ENF grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

ENF grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā otro punktu pievienot Padomes un Komisijas paziņojumus “Melnās pirmdienas demonstrācijas Dienvidāfrikā”.

Uzstājās Janice Atkinson ENF grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Otrdiena

EFDD grupas pieprasījums otrdienas rīta darba kārtībā kā otro punktu pievienot Padomes un Komisijas paziņojumus par stāvokli Katalonijā. Līdz ar to debates par ziņojumu “Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā” (Olga Sehnalová ziņojums - A8-0077/2017) (GDKP 15. punkts) tiktu pārceltas uz pēcpusdienu un balsojums notiktu trešdien.

Uzstājās James Carver EFDD grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu, un Esteban González Pons PPE grupas vārdā – pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (65 par, 241 pret, 31 atturas), Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

Verts/ALE grupas pieprasījums otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par sociālo pīlāru. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, iebilstot pret šo pieprasījumu un ierosinot debates rīkot decembrī, un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, paliekot pie sava sākotnējā priekšlikuma.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (113 par, 193 pret, 15 atturas).

EFDD grupas pieprasījums otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturto punktu pievienot Komisijas paziņojumu “Piekļuves cilvēktiesību tiesām liegšana starptautisko organizāciju darbiniekiem”, debašu noslēgumā iesniedzot rezolūcija spriekšlikumus.

Uzstājās Gerard Batten EFDD grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (52 par, 220 pret, 42 atturas), Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika