Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november I 2017 (PE 613.258/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag
Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste agendapunt in de middag verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Aardbeving in Iran en in Irak” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van de ENF-Fractie om als tweede agendapunt in de middag verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Protesten op zwarte maandag in Zuid-Afrika” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Janice Atkinson, namens de ENF, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de EFDD-Fractie om als tweede agendapunt op dinsdagmorgen verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Situatie in Catalonië” op te nemen. Als gevolg daarvan zou het debat over de “Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming“ Verslag Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (punt 15 PDOJ) worden verplaatst naar de middag, met een stemming op woensdag.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die tegen het verzoek is.

Bij HS (65 voor, 241 tegen, 31 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als agendapunt op dinsdagmiddag verklaringen van de Raad en de Commissie over de “De sociale pijler” op te nemen. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die tegen dit verzoek is en voorstelt om dit debat in december te houden, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die blijft bij zijn oorspronkelijke voorstel.

Bij ES (113 voor, 193 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de EFDD-Fractie om als vierde agendapunt op dinsdagmiddag een verklaring van de Raad en de Commissie over de “Weigering van toegang tot mensenrechtenrechtbanken voor werknemers van internationale organisaties” op te nemen. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Bij HS (52 voor, 220 tegen, 42 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid