Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg

13. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din novembre I 2017 (PE 613.258/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni
Cerere din partea Grupului ENF de a adăuga ca prim punct pe ordinea de zi pentru după-amiază declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la „Cutremurul din Iran și Irak”.

A intervenit Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, pentru a prezenta cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului ENF de a adăuga ca al doilea punct pe ordinea de zi pentru după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la „Manifestațiile din lunea neagră în Africa de Sud”.

A intervenit Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, pentru a prezenta cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cerere din partea Grupului EFDD de a adăuga ca al doilea punct pe ordinea de zi pentru marți dimineață declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la „Situația din Catalonia”. În consecință, dezbaterea raportului referitor la „Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului” Raport Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (punctul 15 din PDOJ) ar fi amânată pentru după-amiază, iar votul ar avea loc miercuri.

Au intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, pentru a prezenta cererea, și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, împotriva acestei cereri.

Cu AN (65 pentru, 241 împotrivă, 31 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi pentru de marți după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la „Pilonul social”. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a prezenta cererea , Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, împotriva acestei cereri și pentru a propune ca dezbaterea să aibă loc în decembrie și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a confirma propunerea sa inițială.

Cu VE (113 pentru, 193 împotrivă, 15 abținere), Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului EFDD de a adăuga ca al patrulea punct pe ordinea de zi pentru marți după-amiază o declarație a Comisiei cu privire la „Refuzarea accesului la tribunalele privind drepturile omului pentru angajații organizațiilor internațilonale”, iar dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție.

A intervenit Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, pentru a prezenta cererea.

Cu AN (52 pentru, 220 împotrivă, 42 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate