Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. novembra 2017 - Štrasburg

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2017 (PE 613.258/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok
Žiadosť skupiny ENF o pridaní vyhlásení Rady a Komisie o zemetrasení v Iráne a Iraku ako prvého bodu programu na popoludnie.

V rozprave vystúpil Franz Obermaier, v mene skupiny ENF, aby prezentoval žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny ENF o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o manifestáciách počas čierneho pondelka v Južnej Afrike ako druhého bodu popoludnia.

V rozprave vystúpila Janice Atkinson, v mene skupiny ENF, aby prezentovala žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny EFDD o pridaní vyhlásení Rady a Komisie o situácii v Katalánsku ako druhého bodu programu v utorok doobeda. V dôsledku toho by bola rozprava o správe týkajúcej sa spolupráce medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa presunutá na popoludnie s hlasovaním v stredu. Správa: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (bod 15 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: James Carver v mene skupiny EFDD, aby prezentoval žiadosť, a Esteban González Pons v mene skupiny PPE proti tejto žiadosti.

HPM (65 za, 241 proti, 31 sa zdržali), Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o sociálnom pilieri do programu v utorok popoludní. Rozprava by sa ukončila predložením návrhu uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, aby prezentoval žiadosť, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, proti tejto žiadosti a s návrhom, aby sa rozprava uskutočnila v decembri a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, aby potvrdil svoj pôvodný návrh.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 113, proti: 193, zdržal sa hlasovania: 15).

Žiadosť skupiny EFDD o pridanie vyhlásenia Komisie o odmietaní prístupu k súdom v oblasti ľudských práv pre zamestnancov medzinárodných organizácií ako štvrtého budu programu na utorok popoludnie, pričom rozprava by sa ukončila predložením návrhu uznesenia.

V rozprave vystúpil Gerard Batten v mene skupiny EFDD, aby prezentoval žiadosť.

HPM (52 za, 220 proti, 42 sa zdržali), Parlament žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia