Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 13. november 2017 - Strasbourg

13. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delna zasedanja novembre I 2017 (PE 613.258/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek
Zahteva skupine ENF, da se kot prvo točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o potresu v Iranu in Iraku.

Govoril je Franz Obermayr, v imenu skupine ENF, ki je predstavil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine ENF, da se kot drugo točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o demonstracijah na črni ponedeljek v Južni Afriki.

Govorila je Janice Atkinson, v imenu skupine ENF, ki je predstavila zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Torek

Zahteva skupine EFDD, da se kot drugo točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o razmerah v Kataloniji. Razprava o poročilu z naslovom «Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov» Poročilo: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (točka 15 PDOJ) bi bila zato prestavljena na popoldanski čas, z glasovanjem v sredo.

Govorila sta James Carver v imenu skupine EFDD, ki je predstavil zahtevo, in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (65 za, 241 proti, 31 vzdržani) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se na popoldanski dnevni red uvrsti izjavo Sveta in Komisije o socialnem stebru. Razprava se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij.

Govorili so Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo predstavil, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevi nasprotovala in predlagala, da bi razprava potekala decembra, ter Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je potrdil svoj začetni predlog.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (113 glasov za, 193 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine EFDD, da se kot četrto točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o zavrnitvi dostopa do sodišč za človekove pravice za zaposlene pri mednarodnih organizacijah. Razprava se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij.

Govoril je Gerard Batten v imenu skupine EFDD, ki je predstavil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem(52 za, 220 proti, 42 vzdržani) zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov