Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 november 2017 - Strasbourg

13. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i november I 2017 (PE 613.258/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag
ENF-gruppen begärde att man som första punkt på eftermiddagens föredragningslista skulle föra in uttalanden från rådet och kommissionen om jordbävningen i Iran och Irak.

Talare: Franz Obermayr för ENF-gruppen, redogjorde för begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

ENF-gruppen begärde att man som andra punkt på eftermiddagens föredragningslista skulle föra in uttalanden från rådet och kommissionen om ”Black Monday”-demonstrationer i Sydafrika.

Talare: Janice Atkinson, för ENF, presenterade begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Tisdag

EFDD-gruppen begärde att man som andra punkt på föredragningslistan för tisdagsförmiddagens sammanträde skulle föra in uttalanden från rådet och kommissionen om situationen i Katalonien. Till följd av detta skulle betänkandet ”Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen” (betänkande Olga Sehnalová - A8-0077/2017) (punkt 15 i PDOJ) skjutas upp till tisdagseftermiddagen, med omröstning på onsdagen.

Talare: James Carver för EFDD-gruppen presenterade begäran; Esteban González Pons för PPE-gruppen motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (65 röster för, 241 röster emot, 31 nedlagda röster).

Verts/ALE-gruppen begärde att man på föredragningslistan för tisdagseftermiddagens sammanträde skulle för in uttalanden från rådet och kommissionen om den sociala pelaren. Debatten skulle avslutas med framläggande av reslolutionsförslag.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen presenterade begäran; Maria João Rodrigues för S&D-gruppen motsatte sig begäran och föreslog att debatten skulle äga rum i december; Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen höll fast vid sitt ursprungliga förslag.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (113 röster för, 193 röster emot, 15 nedlagd röst).

EFDD-gruppen begärde att man som fjärde punkt på föredragningslistan för tisdagseftermiddagens sammanträde skulle föra in ett uttalande från kommissionen om nekad tillgång för medarbetare vid internationella organisationer till människorättsdomstolar, och att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Gerard Batten för EFDD-gruppen presenterade begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (52 röster för, 220 röster emot, 42 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy