Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0393(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0231/2017

Внесени текстове :

A8-0231/2017

Разисквания :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0424

Протокол
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

14. Териториалните типологии (Tercet) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0231/2017)

Искра Михайлова представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Андрей Новаков, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Franc Bogovič, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Tibor Szanyi, Esther Herranz García и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Искра Михайлова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 14.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност