Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0393(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0231/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0231/2017

Keskustelut :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Äänestykset :

PV 14/11/2017 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0424

Pöytäkirja
Maanantai 13. marraskuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

14. Alueelliset typologiat ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrey Novakov PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Franc Bogovič, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Tibor Szanyi, Esther Herranz García ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Iskra Mihaylova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö